F4S =
modulul
Service auto

Planificarea mecanicilor 
a pieselor auto

Modulul SrV oferă posibilitatea service-urilor auto să gestioneze activitățile specifice prin prelucrarea informațiilor și documentelor specifice precum: comanda, ordin de reparații, deviz, factură proformă, factură.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }-----> gestiune completă a proceselor

[ 1 }---------> fluidizarea proceselor de business

[ 1 }-----> căutare rapidă client / autovehicul, devize sau comenzi

[ 1 }----> vizualizare istoric autovehicul

[ 1 }----> introducerea mai multor devize pe o factură

Procesul de service monitorizat prin modulul de service auto dedicat companiilor de distribuție începe odată cu telefonul clientului către service și se termina prin emiterea facturii și a devizului final.
---------------------------------------------------------------

Modulul SrV se ocupă și de evidența recepționerilor, a lucrărilor efectuate de mecanici, a mașinilor programate, dar și a stadiului de lucru pe fiecare deviz în parte.

 

 

Printre procesele specifice service-urilor, sunt integrate și urmărite:

[1}----> deschiderea comenzii
[2}----------> recepția mașinii
[3}-----> stabilirea avariilor
[4}--------------> rezervarea automată a pieselor necesare
[5}-------> emiterea proceselor verbale de custodie

 

modulul
Stocks

Modulul StK are ca rol gestionarea eficientă a obiectelor de inventar deținute de către o companie de service auto, urmărindu-se intrările și ieșirile acestora din gestiune, prin anumite proceduri specifice.

Evidența stocurilor și fluxul de intrare - ieșire a acestora din gestiune se realizează prin emiterea unor documente specifice precum:

[1}--------------------> NIR
[2}-------> Bon de transfer
[3}----> Aviz de ieșire (dispoziție de livrare)
[4}----------> Proces verbal de dare în folosință (pentru obiectele de inventar date în folosința salariaților)

Modulul StK asigură:

[1}--------> gestiuni multiple în contextul întocmirii documentelor specifice: nota de recepție, bonul de consum, fișa de magazie, bon transfer etc.
[2}-----> Inventarul stocurilor, asigurând consistența între datele din stoc și cele din contabilitate
[3}-----------> generarea rapoartelor legale și uzuale precum balanța de materiale sau fișa de magazie.

Modulul StK automatizează activitatea de gestiune a stocurilor în timp real și permite obținerea în orice moment a unor situații exacte, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere valoric.

modulul
financial

Modulul FiN al sistemului software F4S, combustibilul binar de tip ERP al service-urilor auto, asigură fluidizarea operațiunilor financiare și acuratețea rapoartele legale.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }------> eficiență în operațiunile financiare

[ 2 }----> costuri de exploatare mai mici

[ 3 }---> coordonarea fluxului de date la nivel operațional

[ 4 }----> urmărirea facilă a datelor financiare

----------------------------------------------------------------

 

De asemenea, prin modulul financiar este acoperită o gamă largă de rapoarte extrem de utile pentru management precum registre de casă / bancă, rapoarte de încasări / plăți cu repartizare pe scadențe, avansuri neînchise solduri pe șofer, legături între încasări și plăți, fișe de client / furnizor.

 
 
 
 
 
 
Modulul FiN permite
 
[1}--> gestionarea tuturor înregistrărilor operative a încasărilor și a plăților în numerar efectuate prin casierie unității pe baza actelor justificative, sau a intrărilor/ ieșirilor din bancă în RON sau în orice valută dorită.
[2}--------> generarea automată a diferitelor cursuri la încasările și plățile desfășurate în valută
[3}------> utilizarea diferitelor documente financiare precum OP, chitanță, bon fiscal, CEC sau BO
[4}-------------> reevaluarea automată a creanțelor și datoriilor precum și urmărirea acestora online
[5}---> urmărirea deconturilor angajaților, sumele acordate ca avans de decontare, cheltuielile justificative efectuate fie numerar, fie cu cardul
[6}-----------> generarea separată a deconturilor cu șoferii
[7}-------> avertizarea zilnică a depășirilor tuturor datelor scadente atât la expirare cât și în timp util înainte de expirare
modulul
Accounting

Modulul AcC agregă toate datele din modulele operațional - financiare ale sistemului F4S și le integrează într-o formă contabilă.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }----->  acces la date centralizate despre rezultate și evoluția financiară a companiei

[ 2 }-------> ușurința în identificare și efectuare corecții în documentele operaționale prin tehnici drill-down          

[ 3 }---------> introducerea și urmărirea facilă a tuturor datelor contabile

----------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulul dedicat contabilității companiilor de service auto realizează contările în mod automat a documentelor operaționale (facturi, deconturi, Registru casă, Registru bancă, NIR, BC, BT) conform modelelor de contare presetate, astfel încât pentru utilizatorii care operează în sistem nu sunt necesare competențe contabile. Înregistrările contabile devin instantaneu valide și apar imediat în rulajele conturilor, în balanțele contabile și în fișele de cont.

 

AcC permite:

[1}--------> configurarea planurilor de conturi cu oricâte grade analitice sunt necesare
[2}---> asigură toate rapoartele legale și o gamă largă de rapoarte uzuale (Registru jurnal analitic, sintetic, pe tipuri de note, fișe de cont analitice și sintetice – multi perioadă și multi valută, jurnale vânzări, jurnale cumpărări, declarația 390, declarația 394, balanța contabilă analitică și sintetică, Balanțe de Furnizori / Clienți, balanțe pe grupe de conturi, închidere automata de venituri si cheltuieli, închidere automată de TVA, centralizatoare de conturi, centralizatoare de perechi de conturi, centralizatoare de documente, contul de profit și pierderi, bilanțul, balanța extra-contabila etc.)
[3}-------> centre de cost alocate veniturilor și cheltuielilor
[4}-----> cote de TVA și scheme de contare pentru fiecare tranzacție operațională
[5}--------> lucrul simultan în perioade distincte (luni, ani)
[6}------------> înregistrări multi-valută
[7}----> asigură blocări temporare / finale a tuturor operațiunilor din lunile încheiate financiar
[8}--------> definirea și vizualizarea tipurilor de note contabile, note de taxare, note contabile manuale, note extracontabile, note centralizate de salarii
[9}-----> realizează re-evaluările lunare la soldurile în valută (clienți, furnizori, persoane, casă, bancă)
[10}---------> realizează automat închiderea de an si reevaluarea soldurilor în valută la 31_12.

 

Promisiunile sistemului F4S pe care le aduce modulul de contabilitate a companiilor de service auto, sunt identificarea rapidă și efectuarea de corecții necesare a documentelor operaționale prin tehnici drill-down și îmbunătățirea coordonării și fluxul datelor la nivel operațional. Datorită modulului AcC, sistemul software integrat F4S ajută companiile de transport marfă din industria transporturilor să analizeze rapoarte complexe furnizând centralizat date financiare despre rezultate și evoluția financiară a companiei.

modulul
Business reports

Modul BiZ, un instrument esențial managerilor din companiile de service auto oferă suport în analiza implicațiilor financiare și o imagine de ansamblu asupra operațiunilor companiei, de la nivel general (companie) la particular (angajat, lucrari efectuate etc).

----------------------------------------------------

 

Beneficii

[ 1 }----> Cash flow-uri săptămânale sau lunare

[ 2 }---------> calcul rapid EBIDTA pe companie

[ 3 }-------> analiză constantă a ponderilor cheltuielilor în firmă

[ 4 }---> raport constant lucrări realizate, cheltuieli per lucrare și profit realizat

 

----------------------------------------------------------------

 
 
 

Perfect integrat cu soluția ERP F4S, modulul BiZ este un instrument extrem de necesar în urmărirea întregii activități a unui service auto.

BiZ, modul ușor customizabil, oferă posibilitatea interogării întregii baze de date și:

[1}----> generează cash flow-uri săptămânale sau lunare
[2}-------> oferă informații asupra soldurilor bancare / casă
[3}--> urmărește  P&L pe întreaga societate sau pe fiecare centru de cost definit
[4}----------> emite rapoarte de cifre de afaceri pe fiecare client în timp real
[5}------> rapoartele au si reprezentare grafica 2D sau 3D.
[6}----> oferă o viziune asupra ponderilor cheltuielilor în firmă (cheltuieli salarii, amortizări etc)