F4D =
modulul
transport management system

Performanță în managementul
curselor de distribuție

 

---------------------------------------------------

 
Datorită acestui modul, dispecerii pot introduce, urmări și modifica fără dificultate comenzile efectuate. Intuitiv și ușor de folosit, modulul TmS este structurat sub forma unui panou de execuție ce are în compoziție comenzi de accesare a fiecărei etape din fluxul operațional existent.
 

 

[ 1 }-----> interfață intuitivă
[ 2 }-----> informații ușor de accesat și vizualizat
[ 3 }-----> calcul rapid de profit pe cursă
[ 4 }-----> eficientizarea activității dispecerilor
[ 5 }-----> operare și validare rapidă a comenzilor
 
 
 
 

TmS acoperă:

[1}-----> întreg procesul de introducere a comenzilor
[2}-----> alocarea comenzilor pe mijloace de transport
[3}-----> date de încărcare și descărcare

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

 

Urmărește în timp real

comenzile de transport

 

Datele privind cheltuielile pe fiecare comandă sunt gestionate și urmărite de către orice utilizator cu drept de acces în modulul TmS. Sistemul permite gestionare corectă a foilor de parcurs pentru fiecare transport, deconturi, note de constatare inclusiv stocul de combustibil.

 

 

Asigură automatizarea 

activității de distribuție

 

Asigură automatizarea proceselor de lucru pe întregului flux de operare a datelor de către dispeceri. 

[ 1 }---> preluare comenzilor prin sistemele EDI direct de la perteneri.
[ 2 }-------> importul automat al datelor privind alimentarile efectuate cu cardul de combustibil de la furnizori sau de la pompele proprii pentru fiecare cursă în parte.

 

 Aplicația oferă posibilitatea introducerii cheltuielilor pe mai multe valute, pentru fiecare cheltuială făcându-se și conversia la echivalent RON. Cheltuielile pot fi introduse pentru fiecare șofer, astfel aplicația poate înregistra cheltuielile pe mai mulți șoferi pentru o singura cursă.

modulul
Fleet management system

Control în gestionarea
parcului auto 

Modulul FmS gestionează întregul parc auto pe care o companie de distribuție îl deține, indiferent de numărul total de camioane. Modulul de management al flotei permite gestionarea și accesul rapid la documentele aferente fiecărei mașini, precum și monitorizarea modului în care a fost utilizat fiecare autovehicul în parte.  

--------------------------------------------- 

Beneficii

[ 1 }-------> evidență clară asupra RCA, ITP, Vignete etc.

[ 2 }-----> revizii și verificări efectuate la timp

[ 3 }---> planificarea automată a service-uri și a inspecțiilor tehnice

[ 4 }------> gestionarea cheltuielilor generate de parcul auto

[ 5 }------> reduceri ale consumului de combustibil

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Status în tip real 
al fiecărui autovehicul

 
FmS asigură administrarea completă, detaliată și istorică a reviziilor, reparațiilor și a tuturor intervențiilor de service-auto efectuate pe vehicul precum și planificări pentru reparații / revizii viitoare. Sistemul poate recunoaște statusul unei mașini ce necesită reparație, astfel că, pe durata în care un camion este programat în service el va fi indisponibil pentru departamentul operațional. 
 
Modulul FmS stochează toate informațiile despre șoferi (cod card și toate datele personale, dosarul electronic al acestora) cu posibilitatea avertizărilor în ceea ce privește expirarea unor documente (carte de identitate, pașaport, carnet conducere etc). Acest lucru se aplică și pentru obiectele de inventar alocate unui șofer / mașină și respectiv rapoartarea situației respectivelor obiecte. 

-------------------------------------------

 

Management avansat  
al datelor scadente

Pe lângă gestionarea datelor de identificare și caracteristicile tehnice ale fiecărui camion în parte, prin FmS se poate realiza un management avansat al datelor scadente de expirare  ale documentelor, verificărilor vehiculelor, ITP, asigurări, verificări metrologice, licențe.

Modulul permite și verificarea cheltuielilor cu:

[1}-------> întreținerea și reparațiile,
[2}-----------> asigurările,
[3}-------> taxele, licențele,
[4}---------> piesele și consumabilele,
[5}-------> anvelopele,
[6}----------> amenzile și mentenanța vehiculelor,
[7}--------> înregistrarea dosarelor de dauna pe fiecare mașină.

-------------------------------------

 

 

Obținerea unui calcul precis 

al consumului de combustibil

FmS permite introducerea foilor de parcurs și obținerea automată a calculului cu consumurile aferente. Datele necesare privind cosumul de combustibil vor fi introduse manual sau preluate din sistemul de GPS. În urma centralizării acestor date sistemul poate calcula consumul de carburant atât in litri cât și procentual l/100km, generând cu ușurință raportul FAZ. 
 
 

 

modulul
Planning

Planifică și optimizează 
resursele

------------------------------------------

 

Destinat utilizatorilor din departamentul Operațional, planificatorul PlN este capabil să ofere în timp real informații referitoare atât la comenzile clienților, cât și la resursele disponibile (camioanele proprii).  Modulul va prelua automat toate comenzile sosite din ERP compactate cu informațiile esențiale legate de comenzile pe care dispecerul responsabil le gestionează.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }------>  planificarea rapidă a oricărei livrări

[ 2 }----------> timpul de livrare la client mai eficient

[ 3 }-------> comunicarea mai eficientă cu șoferii aflați pe traseu

[ 4 }----->  flexibilitate în soluții optime de generare curse

[ 5 }--------> control mai eficient asupra costurilor de transport

----------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
Planificarea comenzilor pe mașini se poate face atât manual cât și automat, devenind un sistem extrem de util pentru planificarea mai multor comenzi simultan conform algoritmului de planificare setat. Acesta permite o vizualizare a comenzilor efectuate în timp real prin localizarea mașinilor datorită interfațării sistemului cu echipamentele instalate la bordul fiecărui camion în parte precum și datorită interfețelor cu hărțile digitale oferite de Google. Astfel se pot obține informații utile referitoare la rutele sugerate de Google în funcție de locul de încărcare și descărcare.
 
Pe scurt, planificatorul PlN are responsabilitatea de a
[1}-----------> Planifica comenzile de transport  
[2}----> Eficientiza rutele și distanțele parcurse  
[3}-------> Optimiza procesul de încărcare / descărcare
[4}-----> Oferi flexibilitate în găsirea soluțiilor optime de generare curse.
modulul
financial

Modulul FiN al sistemului software F4D, combustibilul binar de tip ERP al companiilor de distribuție asigură fluidizarea operațiunilor financiare și acuratețea rapoartele legale.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }------> eficiență în operațiunile financiare

[ 2 }----> costuri de exploatare mai mici

[ 3 }---> coordonarea fluxului de date la nivel operațional

[ 4 }----> urmărirea facilă a datelor financiare

----------------------------------------------------------------

De asemenea, prin modulul financiar este acoperită o gamă largă de rapoarte extrem de utile pentru management precum registre de casă / bancă, rapoarte de încasări / plăți cu repartizare pe scadențe, avansuri neînchise solduri pe șofer, legături între încasări și plăți, fișe de client / furnizor.

 
 
 
 
Modulul FiN permite:
 
[1}--> gestionarea tuturor înregistrărilor operative a încasărilor și a plăților în numerar efectuate prin casierie unității pe baza actelor justificative, sau a intrărilor/ ieșirilor din bancă în RON sau în orice valută dorită.
[2}--------> generarea automată a diferitelor cursuri la încasările și plățile desfășurate în valută
[3}------> utilizarea diferitelor documente financiare precum OP, chitanță, bon fiscal, CEC sau BO
[4}-------------> reevaluarea automată a creanțelor și datoriilor precum și urmărirea acestora online
[5}---> urmărirea deconturilor angajaților, sumele acordate ca avans de decontare, cheltuielile justificative efectuate fie numerar, fie cu cardul
[6}-----------> generarea separată a deconturilor cu șoferii
[7}-------> avertizarea zilnică a depășirilor tuturor datelor scadente atât la expirare cât și în timp util înainte de expirare
modulul
Accounting

Modulul AcC agregă toate datele din modulele operațional - financiare ale sistemului F4D și le integrează într-o formă contabilă.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }----->  acces la date centralizate despre rezultate și evoluția financiară a companiei

[ 2 }-------> ușurința în identificare și efectuare corecții în documentele operaționale prin tehnici drill-down          

[ 3 }---------> introducerea și urmărirea facilă a tuturor datelor contabile

----------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulul dedicat contabilității companiilor de transport și distribuție realizează contările în mod automat a documentelor operaționale (facturi, deconturi, Registru casă, Registru bancă, NIR, BC, BT) conform modelelor de contare presetate, astfel încât pentru utilizatorii care operează în sistem nu sunt necesare competențe contabile. Înregistrările contabile devin instantaneu valide și apar imediat în rulajele conturilor, în balanțele contabile și în fișele de cont.

 

AcC permite:

[1}--------> configurarea planurilor de conturi cu oricâte grade analitice sunt necesare
[2}---> asigură toate rapoartele legale și o gamă largă de rapoarte uzuale (Registru jurnal analitic, sintetic, pe tipuri de note, fișe de cont analitice și sintetice – multi perioadă și multi valută, jurnale vânzări, jurnale cumpărări, declarația 390, declarația 394, balanța contabilă analitică și sintetică, Balanțe de Furnizori / Clienți, balanțe pe grupe de conturi, închidere automata de venituri si cheltuieli, închidere automată de TVA, centralizatoare de conturi, centralizatoare de perechi de conturi, centralizatoare de documente, contul de profit și pierderi, bilanțul, balanța extra-contabila etc.)
[3}-------> centre de cost alocate veniturilor și cheltuielilor
[4}-----> cote de TVA și scheme de contare pentru fiecare tranzacție operațională
[5}--------> lucrul simultan în perioade distincte (luni, ani)
[6}------------> înregistrări multi-valută
[7}----> asigură blocări temporare / finale a tuturor operațiunilor din lunile încheiate financiar
[8}--------> definirea și vizualizarea tipurilor de note contabile, note de taxare, note contabile manuale, note extracontabile, note centralizate de salarii
[9}-----> realizează re-evaluările lunare la soldurile în valută (clienți, furnizori, persoane, casă, bancă)
[10}---------> realizează automat închiderea de an si reevaluarea soldurilor în valută la 31_12.

 

Promisiunile sistemului F4D pe care le aduce modulul de contabilitate a companiilor de transport marfă, sunt identificarea rapidă și efectuarea de corecții necesare a documentelor operaționale prin tehnici drill-down și îmbunătățirea coordonării și fluxul datelor la nivel operațional. Datorită modulului AcC, sistemul software integrat F4D ajută companiile de transport marfă din industria transporturilor să analizeze rapoarte complexe furnizând centralizat date financiare despre rezultate și evoluția financiară a companiei.

modulul
Business reports

Modul BiZ, un instrument esențial managerilor din companiile de distributie oferă suport în analiza implicațiilor financiare și o imagine de ansamblu asupra operațiunilor companiei, de la nivel general (companie) la particular (angajat, cursa etc).

----------------------------------------------------

 

Beneficii

[ 1 }----> Cash flow-uri săptămânale sau lunare

[ 2 }---------> analiză cifră de afaceri pe vehicul / client în timp real

[ 3 }-------> calcul rapid EBIDTA pe mașină / șofer sau EBIDTA pe companie

[ 4 }---> analiză constantă a ponderilor cheltuielilor în firmă

[ 5 }------> raport constant curse realizate, cheltuieli din curse și profit realizat

----------------------------------------------------------------

 
 
 
 

Perfect integrat cu soluția ERP F4D, modulul BiZ este un instrument extrem de necesar în urmărirea întregii activități a unei companiei ce are ca activitate principală transportul de marfă cu mijloace proprii.

BiZ, modul ușor customizabil, oferă posibilitatea interogării întregii baze de date și:

[1}----> generează cash flow-uri săptămânale sau lunare
[2}-------> oferă informații asupra soldurilor bancare / casă
[3}--> urmărește activitatea de transport pe fiecare tip de transport în parte (transport cu camionul propriu, intermedieri, “EBIDTA”)
[4}----------> urmărește P&L pe flota sau pe întreaga societate sau pe fiecare centru de cost definit
[5}------> emite rapoarte de cifre de afaceri pe fiecare vehicul / client în timp real
[6}----> urmărește indicatorii financiari extrem de importanți la nivel de camion / șofer și companie (EBIDTA pe mașină / șofer sau EBIDTA pe companie)
[7}-------> urmărește toată activitatea unui vehicul – curse efectuate, km pe plin, km pe gol, alimentări, venituri realizate, cheltuieli directe în curse, cheltuieli fixe (salarii, regie auto etc), cheltuieli cu reparațiile, amortizări etc. Rapoartele au si reprezentare grafica 2D sau 3D.
[8}----> oferă o viziune asupra ponderilor cheltuielilor în firmă (cheltuieli cu combustibilul, salarii, amortizări, cărăuși etc)
[9}----------> raportează cursele realizate, cheltuielile din curse precum și a profitului realizat.
[10}---> generează automat indicatorii operaționali: cost / km, venit / km efectuați, profit / km, total km / mașină, cost combustibil / km efectuat, comenzi / mașini

F4D += opționale
modulul
Stocks

Modulul StK are ca rol gestionarea eficientă a obiectelor de inventar deținute de către o companie de distribuție cu mijloace proprii, urmărindu-se intrările și ieșirile acestora din gestiune, prin anumite proceduri specifice.

Evidența stocurilor și fluxul de intrare - ieșire a acestora din gestiune se realizează prin emiterea unor documente specifice precum:

[1}--------------------> NIR
[2}-------> Bon de transfer
[3}----> Aviz de ieșire (dispoziție de livrare)
[4}----------> Proces verbal de dare în folosință (pentru obiectele de inventar date în folosința salariaților)

Modulul StK asigură:

[1}--------> gestiuni multiple în contextul întocmirii documentelor specifice: nota de recepție, bonul de consum, fișa de magazie, bon transfer etc.
[2}-----> Inventarul stocurilor, asigurând consistența între datele din stoc și cele din contabilitate
[3}-----------> generarea rapoartelor legale și uzuale precum balanța de materiale sau fișa de magazie.

Modulul StK automatizează activitatea de gestiune a stocurilor în timp real și permite obținerea în orice moment a unor situații exacte, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere valoric.

 

modulul
Service auto

 

Planificarea mecanicilor 
a pieselor auto

 

Modulul SrV oferă posibilitatea companiilor de distribuție cu mijloace proprii ce dețin service-uri auto să gestioneze activitățile specifice prin prelucrarea informațiilor și documentelor specifice precum: comanda, ordin de reparații, deviz, factură proformă, factură.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }-----> gestiune completă a proceselor

[ 1 }---------> fluidizarea proceselor de business

[ 1 }-----> căutare rapidă client / autovehicul, devize sau comenzi

[ 1 }----> vizualizare istoric autovehicul

[ 1 }----> introducerea mai multor devize pe o factură

Procesul de service monitorizat prin modulul de service auto dedicat companiilor de distribuție începe odată cu telefonul clientului către service și se termina prin emiterea facturii și a devizului final.
---------------------------------------------------------------
 Modulul SrV se ocupă și de evidența recepționerilor, a lucrărilor efectuate de mecanici, a mașinilor programate, dar și a stadiului de lucru pe fiecare deviz în parte.

 

 

Printre procesele specifice service-urilor, sunt integrate și urmărite:

[1}----> deschiderea comenzii
[2}----------> recepția mașinii
[3}-----> stabilirea avariilor
[4}--------------> rezervarea automată a pieselor necesare
[5}-------> emiterea proceselor verbale de custodie