F4L =
modulul
Transport management system

Urmărește în timp real loturile

de marfă dintr-un transport intermodal

 

------------------------------------------------

În modulul TmS, departamentul Operațional, indiferent de filiala în care își desfășoară activtatea, are posibilitatea de a constitui și urmări linia de grupaj intern sau internațional pe care operatorul de logistică o dezvoltă. În acest proces sunt implicate diferite locații ale hub-urilor partenerilor, fie că este vorba de transportarea mărfurilor rutier, aerian sau naval,  prin grupaj intern sau internațional import sau export.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }------> integrarea nativă a tuturor proceselor operaționale 

[ 2 }----> iintegrarea facilă cu platforma EDI

[ 3 }---> organizarea eficientă a transportului de marfă

[ 4 }----> eficientizarea activității dispecerilor

[ 5 }------> fluidizarea procedurilor de lucru

---------------------------------------------------------------

 

Modulul TmS acoperă: 

[ 1 }---> întreg procesul de la introducerea comenzilor
[ 2 }-------> alocarea comenzilor pe camioane
[ 3 }-----> date de încărcare și descărcare
[ 4 }----------------------> tarifare
[ 5 }---------> validare comandă pentru facturare
 
--------------------------
 
 
 
 
Urmărește în timp real
comenzile de transport
 
 -----------------------------------------------------------
 
Sistemul multimodal dedicat companiilor de logistică oferă posibilitatea de interfațare EDI cu partenerii de grupaj, astfel încât informațiile vor fi preluate automat în F4L pentru a fi prelucrate. Serviciile ce trebuie facturate și costurile unui lot de marfă de grupaj se calculează în urma stabilirii condițiilor de livrare ce vor fi identificate automate în sistem, astfel că fiecare condiție de livrare va si setată în tipurile de servicii care vor fi facturate precum și costurile estimate.
 

 

 

 

Asigură-ți eficiența în organizarea 

transportului intermodal

 

 ----------------------------------------------------------
 
Sistemul va permite urmărirea etapelor fiecărui lot de marfă de la ofertare, confirmarea ofertei, prelucrarea ofertei prin alocarea comenzii pe tipul de transport solicitat fie ca este vorba de transport rutier, aerian sau maritim prin contractarea cărăușilor de transport, depozitarea mărfurilor, livrarea către client, procesul fiind încheiat în momentul facturării curselor.

Datorită modulului TmS, dispecerii vor putea urmări, în timp real, comenzile gestionate de fiecare în parte. Drepturile de acces ale dispecerilor se pot extinde până la informațiile privind datele tehnice ale camioanelor proprii, având astfel vizibilitate asupra camioanelor, disponibilitățile sau indisponibilitățile viitoare ale camioanelor, programări la revizii, schimburi etc.
 
 

 

Folosește automatizările sistemului

pentru optimizarea proceselor de lucru

 

 

--------------------------------------------------------------

Modulul TmS oferă posibilitatea configurării ce permite anumite automatizări, atât în momentul introducerii comenzii de transport, cât și pe parcursul întregului flux de operare a datelor de către dispeceri. Introducerea comenzilor în sistem poate fi astfel automat preluată, fie prin EDI direct de la partener, fie dintr-un fișier standard; introducerea poate fi făcută și manual, în cazul în care nu exista informații despre client.
 

 

 

 

modulul
Financial

Modulul FiN al sistemului software F4L, combustibilul binar de tip ERP al companiilor de transport marfă, asigură fluidizarea operațiunilor financiare și acuratețea rapoartele legale.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }------> eficiență în operațiunile financiare

[ 2 }----> costuri de exploatare mai mici

[ 3 }---> coordonarea fluxului de date la nivel operațional

[ 4 }----> urmărirea facilă a datelor financiare

----------------------------------------------------------------

 

De asemenea, prin modulul financiar este acoperită o gamă largă de rapoarte extrem de utile pentru management precum registre de casă / bancă, rapoarte de încasări / plăți cu repartizare pe scadențe, avansuri neînchise solduri pe șofer, legături între încasări și plăți, fișe de client / furnizor.

 
 
 
 
Modulul FiN permite:
[1}--> gestionarea tuturor înregistrărilor operative a încasărilor și a plăților în numerar efectuate prin casierie unității pe baza actelor justificative, sau a intrărilor/ ieșirilor din bancă în RON sau în orice valută dorită.
[2}--------> generarea automată a diferitelor cursuri la încasările și plățile desfășurate în valută
[3}------> utilizarea diferitelor documente financiare precum OP, chitanță, bon fiscal, CEC sau BO
[4}-------------> reevaluarea automată a creanțelor și datoriilor precum și urmărirea acestora online
[5}---> urmărirea deconturilor angajaților, sumele acordate ca avans de decontare, cheltuielile justificative efectuate fie numerar, fie cu cardul
[6}-----------> generarea separată a deconturilor cu șoferii
[7}-------> avertizarea zilnică a depășirilor tuturor datelor scadente atât la expirare cât și în timp util înainte de expirare
modulul
Accounting

Modulul AcC agregă toate datele din modulele operațional - financiare ale sistemului F4L și le integrează într-o formă contabilă.

----------------------------------------------------

Beneficii

[ 1 }----->  acces la date centralizate despre rezultate și evoluția financiară a companiei

[ 2 }-------> ușurința în identificare și efectuare corecții în documentele operaționale prin tehnici drill-down          

[ 3 }---------> introducerea și urmărirea facilă a tuturor datelor contabile

----------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulul dedicat contabilității companiilor de transport și logistică realizează contările în mod automat a documentelor operaționale (facturi, deconturi, Registru casă, Registru bancă, NIR, BC, BT) conform modelelor de contare presetate, astfel încât pentru utilizatorii care operează în sistem nu sunt necesare competențe contabile. Înregistrările contabile devin instantaneu valide și apar imediat în rulajele conturilor, în balanțele contabile și în fișele de cont.

 

AcC permite:

[1}--------> configurarea planurilor de conturi cu oricâte grade analitice sunt necesare
[2}---> asigură toate rapoartele legale și o gamă largă de rapoarte uzuale (Registru jurnal analitic, sintetic, pe tipuri de note, fișe de cont analitice și sintetice – multi perioadă și multi valută, jurnale vânzări, jurnale cumpărări, declarația 390, declarația 394, balanța contabilă analitică și sintetică, Balanțe de Furnizori / Clienți, balanțe pe grupe de conturi, închidere automata de venituri si cheltuieli, închidere automată de TVA, centralizatoare de conturi, centralizatoare de perechi de conturi, centralizatoare de documente, contul de profit și pierderi, bilanțul, balanța extra-contabila etc.)
[3}-------> centre de cost alocate veniturilor și cheltuielilor
[4}-----> cote de TVA și scheme de contare pentru fiecare tranzacție operațională
[5}--------> lucrul simultan în perioade distincte (luni, ani)
[6}------------> înregistrări multi-valută
[7}----> asigură blocări temporare / finale a tuturor operațiunilor din lunile încheiate financiar
[8}--------> definirea și vizualizarea tipurilor de note contabile, note de taxare, note contabile manuale, note extracontabile, note centralizate de salarii
[9}-----> realizează re-evaluările lunare la soldurile în valută (clienți, furnizori, persoane, casă, bancă)
[10}---------> realizează automat închiderea de an si reevaluarea soldurilor în valută la 31_12.

 

Promisiunile sistemului F4L pe care le aduce modulul de contabilitate a companiilor de transport marfă, sunt identificarea rapidă și efectuarea de corecții necesare a documentelor operaționale prin tehnici drill-down și îmbunătățirea coordonării și fluxul datelor la nivel operațional. Datorită modulului AcC, sistemul software integrat F4L ajută companiile de transport marfă din industria transporturilor să analizeze rapoarte complexe furnizând centralizat date financiare despre rezultate și evoluția financiară a companiei.

modulul
Business reports

Modul BiZ, un instrument esențial managerilor din companiile de transport și logistică oferă suport în analiza implicațiilor financiare și o imagine de ansamblu asupra operațiunilor companiei, de la nivel general (companie) la particular (angajat, cursa etc).

----------------------------------------------------

 

Beneficii

[ 1 }----> Cash flow-uri săptămânale sau lunare

[ 2 }---------> analiză cifră de afaceri pe cărăuș / client în timp real

[ 3 }-------> calcul rapid EBIDTA pe companie

[ 4 }---> analiză constantă a ponderilor cheltuielilor în firmă

[ 5 }------> raport constant curse realizate, cheltuieli din curse și profit realizat

----------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 

Perfect integrat cu soluția ERP F4L, modulul BiZ este un instrument extrem de necesar în urmărirea întregii activități a unei case de expediții.

BiZ, modul ușor customizabil, oferă posibilitatea interogării întregii baze de date și:

[1}----> oferă informații asupra soldurilor bancare/casă
[2}-------> rulează rapoarte referitoare la situația financiara a societății
[3}--> generează cash flow-uri săptămânale sau lunare
[4}----------> urmărește activitatea de transport pe fiecare tip de transport în parte
[5}------> afișează raportări EBIDTA pe întreaga societate sau pe fiecare centru de cost definit
[6}----> emite rapoarte de cifre de afaceri pe fiecare client în timp real
[7}-------> oferă o viziune asupra ponderilor cheltuielilor în firmă (cheltuieli cu salarii, amortizări, cărăuși etc)
[8}---->raportează cursele realizate, cheltuielile din curse precum și a profitului realizat.